Petycja OCR Polska o unieważnienie patentu na "OCR"


fot. OCR Polska

Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska przygotowała petycję do Pani Prezes Urzędu Patentowego o unieważnienie prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „OCR”. 

Do petycji dołączają się zarówno organizatorzy zawodów, jak i grupy zawodników. Formularz można wypełnić pod linkiem: http://ocrpolska.org/petycja.html

Przypomnijmy, że 22 kwietnia na profilu OCRA Poland ukazał się dokument wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Według niego, Rafał B. właścicielem prawa do znaku "OCR". Sytuacja ta doprowadziła do stanowczej reakcji środowiska biegów z przeszkodami, w tym największych grup oraz organizatorów. Na profilu ukazało się oświadczenie dotyczące opublikowanego pisma.

Akronim "OCR" ("Obstacle Course Race) jest powszechnie wykorzystywanym skrótem w nazwach, profilach i projektach związanych z biegami przeszkodowym na całym świecie. W Polsce "OCR" pojawia się w nazwach drużyn i nickach zawodników na portalach społecznościowych oraz projektach takich jak OCR TopLiga, nic więc dziwnego, że próba ograniczenia w użytkowaniu akronimu spotkała się ze stanowczym sprzeciwem środowiska.

 

Kalendarium

Polub nas!